Trädgårdsrådgivning

Trädgårdsrådgivning

Trädgårdsrådgivningen består av ett konsultbesök där vi tillsammans går i trädgården och du får rådgivning kring bl.a. utformning av trädgården, val av växter, materialval, skötsel och beskärning. Anteckningarna görs av er. Konsultbesöket varar ca 1,5 h.

Pris: 190 € + resekostnader 0,80 € /km för mer än 20 km

Illustrationsritning

Illustrationsritning

I illustrationsritningen framgår trädgårdens former, funktioner och växtkaraktär. Den hjälper dig att få en övergripande struktur på trädgården. Det är möjligt att skräddarsy tjänsten enligt behov, t.ex. genom att tillägga en växtlista.

En illustrationsritning innehåller bl.a.:

Trädgårdens funktioner(placering av gångar, gräsyta, terrass, lekplats, kompost m.m.)
Planteringsområden och typ av växter (träd, buskar, perenner)
Placering av belysning
Arbetsprocessen börjar med ett hembesök där vi diskuterar önskemål, budget och platsens förutsättningar. Illustrationsritningen presenteras muntligt vid ett avslutande möte.

Pris enligt offert efter första besöket

Trädgårdsritning

Trädgårdsritning

I trädgårdsritningen framgår trädgårdens former, funktioner, ytor och växter. Där ingår växt- och materiallistor, en planteringsplan, arbetsbeskrivning och eventuella detaljbilder. En skötselplan kan inkluderas. Det är möjligt att skräddarsy tjänsten enligt behov. Med hjälp av växt- och materiallistan är det lätt att göra inköpen till trädgården. Trädgårdsritningen innehåller all nödvändig information för att anläggaren skall kunna göra en offert.

En trädgårdsritning innehåller bl.a.:

  • Trädgårdens funktioner(placering av gångar, gräsyta, terrass, lekplats, kompost m.m.)
  • Materialval och mängder
  • Växter: namn, placering, antal och planteringsavstånd
  • Belysning: placering, modell och storlek

Arbetsprocessen börjar med ett hembesök där vi diskuterar önskemål, budget och platsens förutsättningar. Innan trädgårdsritningen är klar presenteras en illustrationsritning och eventuella ändringar görs. Den färdiga trädgårdsritningen presenteras muntligt vid ett avslutande möte.

Pris enligt offert efter första besöket

Presentkort

Presentkort

Trädgårdsrådgivning kan du även ge som gåva! VIVA Garden gör ett konsultbesök till mottagarens trädgård och ger rådgivning om allt från val av enskilda växter till utformningen av hela trädgården.  Mottagaren bokar själv tiden för besöket.

Presentkortets värde är valfritt.

Beställ eller få mera information genom att ringa 050 5253768 eller ta kontakt via e-post

info@vivagarden.fi